skip to Main Content

Bir Markan, Patentin, Tasarımın Olsun...

Doğan Hukuk, fikri mülkiyet hukuku alanında genel olarak tüm konularda hizmet verebilmektedir.

Marka, patent, endüstriyel tasarım başvuruları, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil süreçlerinin takibi ve temsil

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılacak başvuruların, hakkı talep eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından ya da Kurum siciline kayıtlı marka ve/veya patent vekilleri tarafından yapılabileceği düzenlenmiştir. Eğer başvurucunun ikametgahı / şirket merkezi yurtdışında ise Kurum siciline kayıtlı bir vekilin atanması şarttır.

Sahip olunan fikri mülkiyet hakkının üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı olarak kullanılması sebebiyle mahkeme ve diğer otoriteler nezdinde yapılan şikayet ve başvurular

Fikri mülkiyet hakkının hukuka aykırı olarak kullanıldığı iddialarına karşı yapılan savunmalar

Fikri mülkiyet hakkının hukuka aykırı olarak kullanıldığı iddialarına karşı yapılan savunmalar

  • Sözleşmelerin hazırlanması (devir sözleşmeleri gibi)
  • Sözleşmelerin ilgili idari otoriteler nezdinde tescil edilmesi (örneğin Türk Patent ve Marka Kurumu ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü nezdinde)

... ve onu koru!

Back To Top
×Close search
Search