skip to Main Content

Av. İsmail Ünal Doğan, LL.M.

Doğan Hukuk Bürosu’nun kurucu avukatı İsmail Ünal Doğan, Türk hukukunun farklı alanlarında yerli ve yabancı müvekkilleri mahkemeler ve idare nezdinde temsil etmiştir. 

Sektör özelinde bilgi birikimi gerektiren rekabet hukuku dosyaları bakımından ise enerji, teknoloji, telekomünikasyon, ilaç, HTM, inşaat, otomotiv sektörü gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren müvekkillerini; soruşturmalar, menfi tespit / muafiyet, birleşme / devralma başvuruları kapsamında Rekabet Kurumu nezdinde temsil etmiştir. Rekabet hukuku konularında dava tecrübesi de olan Doğan, Rekabet Kurulu kararları aleyhinde Danıştay ve idare mahkemesi nezdinde açılan davalarda ve hukuk mahkemeleri nezdinde açılan üç kat tazminat davalarında müvekkillerini temsil etmiştir. Ayrıca, rekabet uyum programları da yürütmüş, şirketler nezdinde denetimler yapmış ve eğitimler vermiştir. 

Doğan, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka ve patent vekili olarak kayıtlıdır ve fikri mülkiyet mevzuatı kapsamında da hukuki danışmanlık vermektedir. Bu bağlamda, sadece Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki başvurularda değil, mahkeme ve diğer otoriteler nezdindeki hukuki süreçlerde de aktif olarak rol almaktadır.

Doğan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Aynı üniversitede özel hukuk konusunda yüksek lisans programını, rekabet hukuku ve şirketler hukuku bağlamında kontrol kavramını ele alan tezini savunarak tamamlamıştır. Doğan, Erasmus programı kapsamında bir süre Strasbourg Robert Schumann Üniversitesi’nde öğrenim görmüştür. Linklaters Dusseldorf Ofisi’nde de bir süre konuk avukat olarak (“secondment”) bulunmuştur. 

Doğan, İstanbul Barosu’na kayıtlı bir avukattır.

Doğan, ileri düzeyde İngilizce ve Fransızca bilmektedir ve bu diller özelinde yeminli tercümandır.

Doğan’ın CV’sini bu yazıyı tıklayarak Linkedin’de yakından inceleyebilirsiniz.

Email: iudogan@dogan-law.com

Tel: +90 533 458 66 20

Back To Top
×Close search
Search