skip to Main Content

Rekabet Kurulu’ndan MEY İçki’ye 155,7 milyon TL İdari Para Cezası !

Rekabet Kurumu, resmi internet sayfasında rakı pazarında hakim durumda olan MEY İçki’nin Rekabet Kurulu tarafından 155.782.969,05 TL idari para cezası ile cezalandırıldığını duyurdu.  

Bilindiği üzere ülkemizin geleneksel alkollü içeceği olan rakı, özellikle MEY İçki’nin marka içeceği olan “Yeni Rakı” ile bilinmektedir ve bu marka, 75 yıla yakın zamandır rakı pazarında liderdir.

İnternet sayfasında yayınlanan kısa kararda Kurul, MEY İçki’nin rakı pazarında hakim durumda olduğunu ve rakiplerine karşı rekabeti kısıtlayıcı davranışlar ile hakim durumunu kötüye kullandığını tespit etmiştir. Anlaşıldığı üzere Kurul, uyguladığı temel para cezasını, MEY İçki’nin pazar gücü ve, tahmin edileceği üzere, ihlalde tekerrür durumunu dikkate alarak artırmıştır. Altını çizmek gerekir ki söz konusu karar, MEY İçki’nin yakın zamanda cezalandırıldığı ikinci karardır (bakınız 14-21/410-178 karar sayılı karar). Kurul tarafından MEY İçki’yi geçmişte defalarca soruşturulması ve güncel para cezaları da dikkate alındığında, MEY İçki’nin rekabet duyarlılığı bakımından ülkemizin en zayıf teşebbüslerinden biri olduğu ve bu konuda kötü bir ünü olduğu söylenebilecektir. Nitekim önceki ceza kararında Kurul üyelerinden biri, açıkça Kurul’un düşük ceza vermek yönündeki yaklaşımı hakkındaki çekincelerini karşı oyunda belirtmiş ve Kurul’un bu gibi yaklaşımlarının teşebbüslerin diğer ihlallerine kapı araladığını vurgulamıştır. Anlaşıldığı üzere söz konusu eleştiriler, MEY İçki’nin yeni ihlalinde tekerrür sebebiyle Kurul tarafından uygulanan cezanın artırılmasında etkili olmuştur. Bununla birlikte Kurul, MEY İçki’nin soruşturma zarfındaki işbirliğini de dikkate almış ve belli bir oranda indirim de uygulamıştır. Halihazırda MEY İçki hakkında uygulanan söz konusu ceza, 2017 yılında Kurul tarafından uygulanan en yüksek cezadır.

Her ne kadar Kurul, kısa kararında MEY İçki’nin ihlalleri hakkında ayrıntı vermese de; MEY İçki’nin dikey anlaşmaları ile ilgili bir kısım uygulamalarını durdurmasını emrettiği görüldüğünden, MEY İçki’nin indirim sistemleri ve finansal destekler vasıtasıyla fiili münhasırlık yönünde teşviklerde bulunduğu, satış noktaları özelinde raf dizilimindeki uygulamaları ile kendi ürünleri lehine ve rakipler aleyhine bir durum yarattığı izlenimi edinilmektedir. Dolayısıyla MEY İçki’nin dikey anlaşmalar yolu ile rakipleri aleyhine dışlayıcı fiillerde bulunması sebebiyle cezalandırıldığı söylenebilecektir -ki bu ihlal, önceki ceza uygulanan karar ile benzerdir (bakınız 14-21/410-178 karar sayılı karar).

MEY İçki’nin, son kararlar ve dolayısıyla düşük rekabet hukuku bilinci sebebiyle, Rekabet Kurumu’nun yakın takibinde olmayı sürdüreceğini tahmin etmek güç değildir.

Kurul’un ilgili kararının henüz kesinleşmediğini ve Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde iptale konu edilebileceğini belirtmek isteriz. 

Av. İsmail Ünal Doğan

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
×Close search
Search