skip to Main Content

Rekabet Kurulu, TT ve TTNET Ekonomik Bütünlüğü Hakkında Soruşturma Açtı !

Rekabet Kurumu, bugün internet sayfasında Rekabet Kurulu’nun Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve TTNET A.Ş. ekonomik bütünlüğü (“TT”) hakkında hakim durumun kötüye kullanılması iddialarına binaen soruşturma açtığını duyurdu (19.01.2017 tarih ve 17-03/25-M sayılı karar).

Bilindiği üzere TT, PSTN (TT), internet hizmetleri (TTNET) bakımından ülkemizde yerel lider teşebbüstür. Keza TT, ayrıca bir GSM hizmet sağlayıcısıdır (AVEA). TT, geçen sene duyurduğu üzere tüm ürün ve hizmetlerini “Türk Telekom” markası hakkında toplamıştır. 

Rekabet Kurumu resmi internet sayfasında yer alan duyuruda, söz konusu soruşturma kararının şikayet üzerine açılan bir önaraştırma akabinde alındığı belirtildikten sonra; Kurulun, TT’nin internet ve ödemeli TV (IPTV, “Tivibu”) hizmetlerini paket halinde pazara sürmesi hakkındaki fiilleri ile hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığını anlamak üzere eldeki bulguların bir soruşturma açmak için yeterli olduğu kanısına vardığını belirtilmektedir. 

Önemle belirtmek gerekir ki TT ve paketleme yönündeki fiilleri, yıllardır Kurul tarafından yakından incelenmektedir. Hatta Kurulun geçmişte, TT’yi fiyat/marj sıkıştırması sebebiyle cezalandırdığı kararlar bulunmaktadır. TT’nin internet ve IPTV hizmetlerini paketleme yönündeki fiilleri de geçmişte Kurul tarafından sıkı incelemeye tabi tutulmuştır. Bu bağlamda Kurul, TT’nin bir kısım paketleme fiillerinin pazarı rekabete kapatabileceğini belirterek, TT’nin bu gibi paketleme faaliyetleri ile ilgili abonelik yenileme girişiminde bulunmamasını geçmişte emretmiştir (bakınız 19.12.2013 tarih ve 13-71/992-423 sayılı karar). Bu karar üzerine TT; IPTV, ses ve internet hizmetleri ile ilgili bir kısım yeni paketleme girişimleri ile ilgili olarak riskleri bertaraf etmek için menfi tespit başvurusunda bulunmuş ve Kurul, TT’nin kendisine sunduğu projeksiyonlar ve varsayımlar doğrultusunda hareket etmesi ve makul kâr elde etmesi koşulu ile ilgili paketlere menfi tespit tanımıştır. Bununla birlikte, halihazırdaki soruşturmanın söz konusu kararlar ile ilgisi şu an itibariyle bilinmemektedir. 

Vurgulamak gerekir ki Kurul tarafından soruşturma açılması, ihlalin var olduğu anlamına gelmemektedir ve sadece Kurulun konuyu öncelikli ve detaylı olarak inceleyeceğini göstermektedir. 

Av. İsmail Ünal Doğan

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
×Close search
Search